Jobs in Belgium

Senior Functional Analyst

Antwerpen
Uw rol Bie de cotext va ee complex e omvagrijk otwikkeligsproject sta je i voor de behoeftebepalig va de gebruikers e realiseer je het...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Functional Analyst

Antwerpen
Uw rol Als Fuctioal Aalyst oderzoek je fuctioele vraagstukke, veraderigsaavrage e bepaal je de scope va complexe e omvagrijke otwikkeligsprojecte....
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Senior .Net Developer

Antwerpen
Uw rol Als Seior .NET Developer sta je i voor de otwikkelig va ieuwe applicaties e voor de verbeterig e het oderhoud va bestaade applicaties....
Posted: May 18th, 2022 by Smals

IT Project Manager

Antwerpen
Uw rol Als IT-projectleider verzeker je de realisatie va maatschappelijk relevate ICT-projecte rekeig houded met de plaig e de vereiste kwaliteit....
Posted: May 18th, 2022 by Smals

IT Analyst

Antwerpen
Uw rol Be je gepassioeerd om mee te bouwe aa de groei va de digitale toekomst i de socialezekerheids- e de gezodheidssector? Wil je graag bijdrage...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Application Lifecycle Management Specialist

Antwerpen
Uw rol Als ALM Specialist verzeker je de verdere uitbouw va het Applicatio Lifecycle Maagemet. Meer bepaald be je veratwoordelijk voor de (operatioele)...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Junior Java Developer

Antwerpen
Uw rol Als Juior Java Developer maak je deel uit va ee dyamisch team dat op ee Agile / Scrum maier is georgaiseerd: beheer va ee product backlog,...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Test Automation Engineer

Antwerpen
Uw rol Als Test Automatio Egieer draag je bij aa het automatisere e het efficiëter make va testig. Je werkt i ee scrum-team met otwikkelaars,...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

IT Enterprise Architect

Antwerpen
Uw rol Smals is op zoek aar ee IT Eterprise Architect die het Eterprise Architect team versterkt, de ICT-strategie va het bedrijf richtig geeft...
Posted: May 18th, 2022 by Smals

Java Software Engineer

Antwerpen
Uw rol Als Java Software Egieer maak je deel uit va ee dyamisch team dat olie dieste otwikkelt voor het beheer va de gezodheidszorg. Om...
Posted: May 18th, 2022 by Smals